Discovery

Saan Ka Dadalhin Ng Single Journey Ticket Mo?

*This article is written in Filipino

Kapit ng mahigpit, kapatid, Kay layo pa ng iyong lalakbayin. Habang pasan mo ang bigat ng kahapon, at hikbi ng ilang gabing nakalipas, taas-noo mo paring babaybayin ang bawat liko nitong kalsada ni Tadhana.

Pag-asa sa harap, Pagkatuto sa likod, Tinag sa iyong tabi habang patuloy kang sinisiksik ng takot, pangamba at pagaalinlangan. Kapit lang, kapatid, at sabayan ang indayog ng tren sa riles.

Marami ka nang nadaanan. Hinintuan. Ilang beses mo nang ginustong tumigil na lamang at hindi na muling humayo pa roon. Pero hindi patas at patag ang buhay, at sa ayaw mo man o gusto, kailangan mong lumisan- iwanan ang nakaraan at hanapin muli ang puso at sarili.

Boni station na.

Ilang minuto na lamang at ang paglalakbay mo’y patapos na. Bago tuluyang magsara ang mga pinto at mamatay lahat ang ilaw, masasabi mo bang tunay ka nang nabuhay bago ka bumitaw?

Natupad mo na ba ang pangarap mo nang sinabi mong gusto mong maging X-Wing fighter? Nasabi mo na bang mahal na mahal na mahal na mahal mo siya, sa bawat kisap ng mata mo’t paghinga? Nayakap mo na ba ang mga magulang mo at napasalamatan sila sa ilang taong tinaya? Masasabi mo na bang, “eto na, tapos na”?

Hindi?

Tigil. Hinto! Abangan ang pagbukas ng mga pinto at sumugod sa mga bagong kalsada, harapin ang ilan pang mga umaga, tumawa, lumikha,mag mahal, mahalin, magpatawad, magpasalamat, magbahagi, mabuhay!!

Kapit, kapatid, hanggang sa iyong makita ang pagkakataon upang bumitaw, kapatid, at tumakbo sa liwanag! Laban, kapatid, sapagkat sa dulo nitong paglalakbay ay mas matamis lasapin ang alaala na minsan pa’y nabuhay ka at naglakbay at nagtagumpay…

At ‘di lamang naghintay hanggang dulo ng iyong buhay.

About the Contributor

Vanessa Zambale is a secular-humanist who thinks for a living, writes with her passion, and lives to give and love. She is currently based in Cebu as a Communications Specialist while sidelining as a Social Media Marketer. She fancies living in a musical and proclaims herself as the Mother Of All Rabbits. While at it, Vanessa likes having her White Chocolate Dream or African Sunrise Tea Latte over meaningful conversations about humanity.

This contributor is a customer of The Coffee Bean & Tea Leaf®.

See all of Vanessa Zambale's posts →

Photo from photopin.com. Image source here.

Inspired? Give Your Thoughts!

Name and email are required fields. Your email address will not be published.
By posting a comment, you agree to the Terms & Conditions of the site.