Photos

Bagong Pagkakataon

Sa pagpasok ng bagong taon ay ang bagong pagkakataon. Bagong pagkakataon upang magsimula, tapusin ang mga nasimulan mo na. Pagkakataong bumawi. Pagkakataong maitama ang mga pagkakamali. Pagkakataong ihayag ang damdamin. Pagakakataong magmahal at mahalin. Pagkakataong bumangon, mula sa pagkakabaon. Pagkakataong sumulong, umahon at sa iba’y makatulong. Pagkakataong magpatawad. Pagkakataong maghangad. Sino man at ano ka man, o ano man ang iyong naiisip o pangangailangan, isa itong bagong taon, bagong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon.

Inspired? Give Your Thoughts!

Name and email are required fields. Your email address will not be published.
By posting a comment, you agree to the Terms & Conditions of the site.