Si Mama Ang Hero Ko: For Hera Mabini

Naging katuwang siya ng aming tatay sa pagpapalaki sa amin. Naging labandera ng napakaraming taon upang maigapang na kami ay makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay.
Mula pagkabata, lagi niyang tinuturo sa amin na maging mabuting tao. Para sa kanya, ang kagandahang asal ay mas importante kahit na sa anumang yaman. At lagi niyang sinasabi sa aming magkakapatid na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay!

Iyakin, may busilak na puso, matiisin subalit napakaraming nagmamahal dahil sa magandang pakikitungo sa ibang tao. At iyan ang mga asal na lagi niyang bilin sa amin. Salamat sa lahat ng sakripisyo para sa amin Mama, ikaw ang tunay na HERO ng aming buhay!

Inspired? Give Your Thoughts!

Name and email are required fields. Your email address will not be published.
By posting a comment, you agree to the Terms & Conditions of the site.